Achos

case01

case01

Cefndir: Yn ystod yr epidemig, mae mentrau mawr yn wynebu argyfwng difrifol

Ffatri : CANGZHOU XINXING INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

Picture

Er mwyn danfon y bêl-fasged mewn pryd i gwsmeriaid, mae'r ffatri'n dechrau gweithio dan bwysau.

2020.3.15
Picture

Yn achos ôl-groniad o archebion, cawsom yr archeb ddychwelyd gan hen gwsmeriaid a gofyn am y dyddiad dosbarthu o 200,000 o fasgedau Rhif 3

2020.3.20
Picture

Ar ôl llawer o gyfathrebu, yn ôl y sefyllfa epidemig, rydym yn wir yn adlewyrchu prinder gweithlu'r ffatri ac amgylchiadau arbennig eraill. Mae'r gost wedi cynyddu, ond oherwydd yr hen gwsmer, ni chodwyd y pris, ac mae'r amser dosbarthu cyhyd â thri mis

2020.3.25
Picture

Ar ôl derbyn yr ateb, mynnodd y cwsmer ei ddanfon o fewn mis a hanner a mynnu gostyngiad o 5% oherwydd y sefyllfa epidemig a swm mawr

2020.3.26
Picture

Gyda'r nos: ar ôl y cyfarfod, daethom i'r casgliad na ellid gostwng y pris nac y gellid gwneud y cludo yn ôl yr amser gofynnol, felly daeth y cyfathrebu â'r cwsmer yn gyfyng.

2020.3.26
Picture

Ar ôl cyfathrebu, penderfynodd y cwmni brynu 20 o offer malu i gynyddu cynhyrchiant a pharatoi ar gyfer gweithwyr newydd o dan bwysau ariannol eithafol

2020.3.27
Picture

Ar ôl dweud wrth y cwsmer y gellir cwrdd â'r dyddiad dosbarthu, gwnaethom ymlacio'r awyrgylch cyfathrebu llawn tensiwn o'r diwedd a hyrwyddo'r gwaith nesaf - trafod prisiau

2020.3.28
Picture

Nos: Derbyniais y newyddion gan y ffatri fod y sefyllfa epidemig yn ddifrifol ac y gallai'r ffatri wynebu cau eto. Derbyniais yr e-bost hefyd y gallai'r cwsmer gwblhau'r archeb yn ôl yr amserlen. Roeddwn yn nerfus iawn ac wedi bod yn ceisio dod o hyd i ateb

2020.3.28
Picture

Trwy gydweithrediad y llywodraeth a'r ffatri, gall y cwmni recriwtio gweithwyr yn llwyddiannus na allant fynd allan i weithio oherwydd y sefyllfa epidemig a derbyn y swm allforio blynyddol o swm penodol, gall y cwmni wneud cais am y polisi o beidio â chau.

2020.3.29
Picture

Cyrraedd cytundeb gyda'r cwsmer a llofnodi contract

2020.3.30
Picture

Dosbarthu'r swp cyntaf o nwyddau ar amser ac o ran maint

2020.4.23
Picture

Dosbarthu'r holl nwyddau sy'n weddill ar amser

2020.5.15

  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05