Newyddion diwydiant

 • Er bod masnach y byd eisoes yn arafu cyn y pandemig COVID-19

  Er bod masnach y byd eisoes yn arafu cyn y pandemig COVID-19, mae'r aflonyddwch economaidd a chymdeithasol a ddaeth yn sgil COVID-19 yn arwain at ddirywiad dramatig mewn masnach. Mae gwerth masnach ryngwladol mewn nwyddau wedi gostwng tua 5 y cant yn Ch1 2020 a disgwylir iddo ostwng ymhellach ...
  Darllen mwy
 • Newidiadau busnes rhyngwladol 2020

  Globaleiddio a rhyng-gysylltedd Wrth i fand eang cyflym iawn a 5G gael ei gyflwyno, mae'r byd yn 2020 yn fwy cysylltiedig a byd-eang nag erioed. Nid oes angen i chi deithio am oriau mwyach i gyrraedd cyfarfod: gallwch agor eich gliniadur yn syml. Mae hyn yn cael effaith fawr ar y ffordd y mae busnesau a'u gweithwyr ...
  Darllen mwy
 • sns01
 • sns02
 • sns03
 • sns04
 • sns05